Omställning/ Outplacement

Omställning


För att genomföra förändringar som innebär uppsägning av personal är det viktigt att genomföra processen på ett strukturerat, tydligt och informativt sätt. Vi kan bidra med kunskap och erfarenhet från planering till genomförande av hela omställningsprocessen.

Omställning

    • Planering av processen
    • Chefsstöd – utbildning i det svåra samtalet
    • Coaching till ny försörjning för de uppsagda

Outplacement
När arbetsgivaren inte längre kan erbjuda ett passande arbete och det är dags att gå vidare i karriären och hitta nya utmaningar utanför den nuvarande arbetsplatsen, erbjuder vi dig en metod som snabbt identifierar dina styrkor och dina nya potentiella arbetsgivare.