Kompetensutveckling

kompetensutvekling_new


Kompetensutveckling.
Vi vill skapa förutsättningar för lärande och utveckling för individen i organisationen. Genom en helhetssyn
på medarbetare, ledarskap och organisation kan vi bidra till ett utvecklande arbetsklimat som föder resultat.

Medarbetarutveckling.
Skapa rörlighet i organisationen, eller för den enskilda individens utveckling. Programmet består av kompetensinventering av medarbetarna, analys och coaching till att utvecklas i befintlig eller ny roll.

Ledarskapsutveckling.
Vi genomför coachprogram individuellt eller i grupp för att du skall kunna utvecklas i ditt personliga ledarskap.
Med koppling till de utmaningar du står inför i din vardag får du möjlighet att utvecklas och träna dig i din roll.