Karriärplanering

karriarplanering_new


Karriärplanering 
Har du en plan för din yrkeskarriär? Vad är ditt nästa steg? Oavsett du är elitidrottare, ungdom eller har ett arbete så är en plan för ditt nästa steg i arbetslivet en investering. Vi hjälper dig att identifiera dina styrkor, din motivation och intressen och gör en plan tillsammans med dig samt coachar dig i att genomföra den när det är dags.

Elitidrottare
Oavsett du är i början eller slutet av din karriär har du säkert funderingar på vad du skall göra efter idrotts-karriären. Med en plan för ditt nästa steg kan du fokusera till 100 % på din idrott, och samtidigt känna en trygghet i att veta vad du skall göra den dagen du slutar idrotta eller om du blir skadad. För en del kan det även vara aktuellt att kombinera studier med karriären. Hur ser din plan ut?

Unga
Utan tidigare erfarenhet och kunskaper om arbetslivet kan det vara svårt att veta hur du skall etablera dig på arbetsmarknaden. Med ökade insikter om vem du är, vad du kan och vill kan du fatta bättre beslut inför framtiden. Tillsammans med ökade kunskaper och insikter om arbetsmarknaden och en plan, ökar dina möjligheter att få ett jobb.

Yrkesverksamma
Anställningstrygghet är idag att vara anställningsbar. Med ett större ansvar för din kompetens- och karriär-utveckling investerar du i dig själv. Genom ökad insikt om din kompetens kan du lättare välja rätt yrkesroll och arbetsgivare för att må bra och prestera på bästa sätt. Med din egen plan skapar du förutsättningar för vara anställningsbar.