Nätverkande

network


Hur ser ditt nätverk ut? Hur nätverkar du?

Att kunna nätverka på ett strategiskt sätt blir mer och mer viktigt i dagens samhälle. Idag tillsätts nära 70 % av alla lediga tjänster via nätverk och är i särklass det viktigaste verktyget för att identifiera din nästa arbetsgivare. Men vad är strategiskt nätverkande och hur gör man?

Vi ger dig kunskaper och verktyg och lär dig hur du bygger upp, utvecklar och använder dina kontakter på ett effektivt sätt så att du lättare och snabbar tar dig till ditt mål.