NÅ DIN FULLA POTENTIAL.
VI HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT VÄG I KARRIÄREN.

Vårt Fokus

Vi coachar människor och organisationer till att växa, utvecklas och använda sin kompetens på bästa sätt. Oavsett om det handlar om karriärplanering, kompetensutveckling eller omställning/outplacement, bidrar vi till att du hittar rätt yrkesroll, utvecklas och använder dina resurser på ett effektivt sätt.

Karriärplanering

Har du en plan för din yrkeskarriär? Tillsammans upprättar vi din karriärplan samt ger dig verktygen för att skapa de resultat du vill uppnå.

KOMPETENSUTVECKLING

Vi vill skapa förutsättningar för lärande och utveckling för individen i organi-sationen. Genom en helhetssyn på medarbetare, ledarskap och organis-ation kan vi bidra till ett utvecklande arbetsklimat som föder resultat.

OMSTÄLLNING/ OUTPLACEMENT

Vid förändringar som innebär upp-sägning av personal är det viktigt att genomföra processen på ett struk-turerat, tydligt och informativt sätt.
Vi hjälper er med planering till genom-
förande av hela omställningsprocessen.

NÄTVERKANDE

Använd dina kontakter på ett effektivt sätt så att du lätt och snabbt tar dig till ditt mål. Vi ger dig kunskaper och rätt verktyg för ett effektiv nätverkande.

Schreber Consulting

Schreber Consulting drivs sedan 2007 av Ulrika Schreber och erbjuder tjänster inom karriärplanering, kompetensutveckling och omställning/outplacement till enskilda personer, organisationer och elitidrottare. Med coaching, utbildning och föreläsning bidrar vi till utveckling och resultat.

Ulrika Schreber har akademisk utbildning inom personal och arbetslivsfrågor vid Stockholms Uni-versitet. Hon är certifierad coach och har arbetat med coaching och mental träning i flera olika former i 20 år och har bland annat lotsat över 500 personer till nytt jobb. Med en bakgrund som fotbollsspelare på elitnivå har Ulrika Schreber också god kunskap om vilka krav och utmaningar idrottare och andra högpresterande människor ställs inför.

  • Karriärplanering
  • KOMPETENSUTVECKLING
  • Omställning/Outplacement
  • Nätverkande

KONTAKT